SAS ‰F’ˆŒ‚¢
ライフサイエンス / 宇宙活動 / 社会・生活

Acronym for Space Adaptation Syndrome. A type of temporary sickness caused by exposure to a weightless environment. It is said that the cause of SAS is a vestibular disorder, whereby the vestibular system undergoes a paralysis, causing one to lose one's sense of balance. Symptoms include dizziness, cold sweats, vomiting, headache, fatigue, and, in particular, a false feeling of falling over that does not occur in ordinary motion sickness. The most effective treatment is an intramuscular promethazine injection.

Conversely, the bodily changes experienced when moving from a zero G environment to a 1G environment are collectively called Earth Adaptation Syndrome.